2009-08-31

Ujorm verze 0.90

Byla uvolněna stabilní verze ORM modulu UJO Framework 0.90. Hlavní změny od poslední beta-verze jsou:

  • další zrychlení dotazu typu SELECT
  • změna pracovního názvu UJO-ORM na finální Ujorm
  • podpora nových databází Oracle a Firebird
  • zobecněné API
  • oprava některých menších chyb

Nová aktualizovaná prezentace ORM je dostupná v angličtině zde.

2009-08-12

UJO-ORM: doplněné testy

Úvodem bych rád poděkoval všem za komentáře k minulému příspěvku i když je pravda, že někteří mě příliš nešetřili :). Srovnání s konkurencí je nezbytné, já jsem si pro tento účel dovolil vybrat Hibernate, neberte to, prosím, osobně.

Na základě vašich připomínek jsem doplnil test SINGLE SELECT, který čte velký počet DB řádků z jedné tabulky. Dále jsem doplnil test zvaný EMPTY SELECT pro opakované dotazování nad tabulkou s prázdným výsledkem. Žádný z uvedených testů nereprezentuje zpravidla chování reálného serverového řešení a bezpochyby ani ten původní test (MULTI SELECT) není optimální.

AkceUJO-ORM Hibernate
SINGLE SELECT0.500 sec
0.833 sec
EMPTY SELECT1.305 sec  155.066 sec
MULTI SELECT21.715 sec172.258 sec


Výsledky naznačují, že úzkým hrdlem Hibernate může být parsování HQL dotazu. Připomínám, že případné zapnutí "Hibernate Query Cache" bude významné jen pro případ stejných parametrů dotazu.

Odkaz na aktualizované testy je zde.

Pavel