2011-11-07

Uvolnění Ujorm 1.21

Změny poslední verze:
 • podpora Java 7
 • je možné sestavovat vlastní SQL dotazy za běhu programu pro komplikované požadavky
 • přímá podpora logovacího frameworku Slf4J
 • drobná rozšíření API pro snadnější použití
 • nový interface pro jednodušší ukládání dat do BLOBu
 • implementace abstraktního doménového objektu pro bezpečné vícevláknové operace
 • řada drobných vylepšení a
 • oprava menších chyb v dialektech i jádru frameworku
Úplný popis změn je v angličtině tady.

2011-06-14

Ujorm verze 1.20

Vyšla nová verze Ujorm 1.20, hlavní změny jsou:
 • projekt dostal novou doménu: http://ujorm.org/
 • je implementovaná podpora dávkových příkazů pro INSERT a UPDATE
 • v příkazu SELECT je možné požadovat pouze vybrané sloupce tabulky pro lepší výkon dotazů
 • podpora pro nové klíčové slovo DISTINCT v příkazu SELECT
 • vybrané tabulky mohou být označeny jako READ-ONLY pomocí nového parametru v anotaci  @Table
 • byla doplněna dokumentace v angličtině Ujorm User Guide
 • na home page byly doplněny nové referenční projekt
Další informace naleznete v Release notes.

2011-02-07

Ujorm verze 1.10

Vyšla nová verze Ujorm frameworku pro mapování objektů na relační databázi. Mezi hlavní novinky patří:
 • nový dialekt pro databázi MS-SQL díky Tomášovi Hamlovi z firmy Effectiva
 • podpora tzv Native Criterion pro vkládání podmínek obsahující SQL výrazy
 • anotace @Comment umožňuje popisovat databázové sloupce a tabulky
 • významně rozšířená dokumentace Ujorm User Guide.
 • nový výkonnostní test nad databází H2
 • ve verzi 1.00 nebyly objeveny žádné kritické chyby
Úplný seznam změn je dostupný v angličtině tady.