2012-11-27

Pokyny k migraci do Ujorm 1.30

Pokud zvažujete migraci do Ujorm 1.30, doporučuji použít tři jednoduché kroky:
  1. v Maven projektech upravte závislost na: groupId=org.ujorm + version=1.30
  2. nahraďte všechny texty "UjoProperty" za cílové "Key" ve vašem projektu a
  3. opravte použití metod označených jako @Deprecated
Volitelně lze nahradit použití statických továrních metod pro tvorbu klíčů za vhodnější použití třídy KeyFactory.

Doplněno 09.12.2012: po zkušenostech s několika projekty doporučuji porovnat popisy perzistentního meta-modelu před a po migraci. Úplný popis meta-modelu ve formátu XML se zapisuje do logu aplikace vždy po startu ORM. Pokud bude migrace  ok, budou obě verze identické. Tímto přístupem lze odhalit nejen překlepy v názvech klíčů UJO objektu.

Žádné komentáře: