2018-03-18

Ujorm verze 1.82


Je k dispozici nová verze Ujorm 1.82 hlavní změny v ORM modulu:

  • Při provádění UPDATE lze do metody vložit původní verzi objektu pro ověření, zda-li ty modifikované hodnoty nebyly změněny v databázi nějaký konkrurenčním klientem
  • Třída Criterion implementuje metody equals() and hashCode(), které jsou požadovany například v objektu HashSet
  • SQL dialekty pro databáze PostrgreSQL a H2 využívají operátor ILIKE
  • Třídy pro formátování textu MsgFormatter a MessageService podporují datový typ Supplier, který umožnuje do parametru poslat algoritmus, který se vyhodnotí až době zpracování.
  • Třída CustomMap umí akceptovat uživatelskou definici metod equals() a hashCode() pro všechny vložené klíčové objekty.
  • Pro zobrazování tabulek v Apache Wicket frameworku lze vyžít optimalizovaný dataprovider který implementuje třída OrmDataProviderCached

Podrobnější seznam v angličtině je tady.

Žádné komentáře: