2010-03-07

Vyšel Ujorm verze 0.93

Byla uvolněna nová verze open-source ORM frameworku Ujorm 0.93 navrženého zejména pro rychlý vývoj Java aplikací nad relační databází. Framework nabízí typovou kontrolu při sestavování databázového dotazu a odhalí tak většinu překlepů ještě před spuštěním aplikace. S výhodou lze využívat code-completion vašeho IDE.

Novinky poslední verze:
  • přírůstková aktualizace databáze podle meta-modelu pomocí DDL příkazů
  • podpora LIMIT a OFFSET v dotazu
  • zakládání databázových indexů včetně indexů složených a unikátních  
  • kontrola klíčových slov jazyka SQL
  • řada drobných vylepšení inspirovaná reálnými potřebami vývojářů komerční aplikace

Uvolnění verze 1.0 je plánované na podzim roku 2010, do této verze je v plánu především:
  • podpora pro volání databázových uložených procedur
  • řízení sessions a transakcí pomocí frameworku Spring
  • doplnění dokumentace na Wiki

Odkazy:

Pavel Ponec

Žádné komentáře: