2010-05-03

Jak funguje Ujorm?

Při příležitosti uvolnění nové verze ORM frameworku Ujorm 0.94 vznikla nová dokumentace v českém jazyce, která obsahuje například témata:
  • stavy perzistentního objektu
  • lazy loading
  • session cache
  • DDL support
  • dědičnost entit
Z nových funkcí stojí za zmínku podpora uložených procedur, zjednodušené mapování obecných datových typů na VARCHAR a řada vylepšení API. Úplný popis všech změn najdete tady.

Odkazy:

    Žádné komentáře: