2010-10-17

Interview s technickým ředitelem firmy Effectiva o použití Ujorm

ORM framework Ujorm má svoji instalaci na produkčním prostředí. Se souhlasem technického ředitele firmy Effectiva přináším krátké interview o zkušenostech při vývoji a nasazení aplikace postavené na Ujorm:

Q: Zdravím Radku, můžeš říct pár slov o sobě ?
A: Ahoj, jmenuji se Radek Majer a jsem technickým ředitelem ve společnosti Effectiva Solutions s.r.o., která se zabývá především vývojem software. Ve volném čase hraji hokej.

Q: Můžeš představit vaši aplikaci eCall postavenou na Ujorm ?
A: eCall představuje kompletní softwarové vybavení pro moderní call centrum, nejedná se tedy o jednu aplikaci. Ovšem srdcem celého řešení je aplikace komunikující s telefonní ústřednou postavená na Ujormu. Úloha této aplikace je kritická, závisí na ní běh celého systému, často nepřetržitě 7 dní v týdnu - proto ji přirovnáváme právě k srdci.

Q: Jaká byla tvoje role na projektu ?
A: Jsem odpovědný, mimo jiné, za vhodné použití technologií nejen u nás ve firmě ale i v realizovaných projektech. Vývojáři rádi upřednostňují zajímavé či populární nástroje před efektivním. Je třeba jim dát určitou volnost, ale na druhé straně trvat na pragmatickém řešení.

Q: Proč jste použili Ujorm na místo nějakého standardního ORM frameworku?
A: Často jsem od vývojářů slyšel nářky na Hibernate. Vývoj v tomto ORM měl k efektivnímu daleko i přes všechny vymoženosti, které Hibernate nabízí. Nejprve jsme hledali problém ve špatném používání, ale nakonec jsme společně dospěli k názoru, že celý framework je prostě příliš komplikovaný a na velkém projektu je udržení stabilní ORM vrstvy příliš nákladné. Hledali jsme tedy v základu jednoduchou alternativu a po zvážení všech kandidátů jsme vybrali Ujorm.

Q: Kolik používá aplikace databázových tabulek ?
A: Desítky. Ale zajímavější je spíše množství záznamů, se kterým se musí aplikace vypořádat. Představte si 50 operátorů, kteří aplikaci používají v reálném čase. Pro zpracování statistik jsou pak přepočítávány miliony záznamů.

Q: Můžeš zveřejnit nějaké statistiky při reálné zátěži aplikace?
A: Přesná čísla nemám k dispozici, ale reálné potřeby se ukázaly ještě vyšší než původní odhady. Nenarazili jsme na žádné zdržení na ORM vrstvě. Ujorm se se zátěží vypořádává výborně.

Q: Jaké problémy jste řešili při použití Ujorm ?
A: Nutnost použít UJO jako business objects. Všichni jsou dnes zvyklí na POJO a UJO jsou prostě jiné. Ale výhody, které architektura UJO poskytuje tuto počáteční nechuť dokonale překonaly.

Q: Přinesl Ujorm nějaké výhody pro váš projekt ?
A: Ano, dovolím si tvrdit, že nejen rychlejší vývoj, ale zejména mnohem lepší další udržovatelnost produktu do budoucna.

Q: Použijete Ujorm i do nových projektů ?
A: Ano, zejména nemáme důvod se vracet k Hibernate.

Q: Co by jsi vzkázal vývojářům, kteří zvažují Ujorm použít ?
A: Myslete :)
Q: Děkuji za rozhovor.

Žádné komentáře: